جاجیم‌بافی

/Tag: جاجیم‌بافی

گلیم‌بافی,جاجیم‌بافی

گلیم‌بافی,جاجیم‌بافی

 

گلیم قشقایی

 

گلیم: گلیم قشقایی به عنوان روانداز و برای تزئین چادر بافته می‌شده است و در آن معمولاً از رنگ‌های تند و روشن استفاده می‌شود.

گلیم قشقایی دارای برش چاک‌دار بوده و گاه در آنها از تارهای نخی و پشم طبیعی قهوه‌ای استفاده می‌شود.

عشایر قشقایی تنها ایلی هستند […]

ارسباران (قره داغ)

ارسباران (قره داغ) ناحیه کوهستانی وسیعی است در شمال استان آذربایجان شرقی، که از شمال کوه قوشا داغ در جنوب اهر تا رود ارسگسترده است.

ارسباران در شرق با شهرستان مشگین‌شهر و مغان، در جنوب با شهرستان سراب، و در غرب با شهرستان […]